Siłowniki, przekładnie hydrauliczne HydroX™

Bezpieczne, łatwe i niezawodne rozwiązanie
Karta katalogowa

Rozwiązanie dla najbardziej wymagających warunków w obecności wody i w środowisku korozyjnym

 • do pracy automatycznej (otwieranie/zamykanie) zaworów
 • specjalnie zaprojektowane dla ciepłownictwa i chłodnictwa i bezproblemowej pracy z pełną gamą zaworów
 • alternatywne rozwiązanie dla siłownika elektrycznego i zbyt długiego trzpienia
 • dla instalacji podziemnych i w tunelach
 • obsługa ze studzienek (bez konieczności budowania kosztownych komór betonowych)
 • minimalna obsługa i pełne bezpieczeństwo


Kompletne rozwiązanie
 • Siłownik hydrauliczny Hydrox
 • HCU™ (Hydrauliczny Blok Sterowania)

Ręczne, automatyczne lub zdalne sterowanie

 • Sterowanie ręczne z HCU (w zestawie)
 • Mechaniczne (pompa) praca z HCU (opcja)
 • Zdalne sterowanie (opcja)
Charakterystyka
 • możliwość zwiększenia momentu obrotowego (większe ciśnienie oleju), gdy zawór nie był używany przez dłuższy czas i ponowne wymaga większego momentu obrotowego niż zwykle
 • całkowicie pewny i bezpieczny dla zastosowań podziemnych
 • ciśnieniowy zbiornik olejowy umożliwia zachowanie poprzedniej pozycji zaworu bez zasilania zewnętrznego
 • nadajnik położenia/sygnalizacja (niskonapięciowe)
 • zewnątrzne zabezpieczenie przed wodą, solą i innymi zanieczyszczeniami

Instalacja siłownika hydraulicznego

przepustnica Vexve
siłownik hydrauliczny HydroX™

Spawanie dłuższych końcówek

przepustnica

- siłownik hydrauliczny HydroX™
- przedłużone końcówki rur dla preizolacji

uwaga!
Przedłużenie końcówek
rurowych poprawia łatwość
i jakość instalacji

Przygotowanie do montażu by-pasu

Przepustnica Vexve

- siłownik hydrauliczny HydroX™
- długie końcówki dla preizolacji
- nawiercone otwory pod by-pass

Montaż by-pasu

Przepustnica Vexve

- siłownik hydrauliczny HydroX™
- długie końcówki dla preizolacji
- otwory pod by-pass
- by-pass z zaworem i siłownikiem
hydraulicznym Vexve HydroX™

Rekomendujemy py-pas
dla zaworów ≥ DN400

Preizolacja

Przepustnica Vexve siłownik
hydrauliczny HydroX™

- długie końcówki dla preizolacji
- by-pass z zaworem i siłownikiem
hydraulicznym HydroX™
- preizolacja

Uzupełnienie preizolacji

- długie końcówki dla preizolacji
- by-pass z zaworem i siłownikiem
hydraulicznym HydroX™
- preizolacja wraz z pokrywami
siłowników hydraulicznych

Kompletny montaż, fabrycznie
zaizolowane i przetestowane,
gotowe do instalacji na miejscu,
korzyści ...

- Akuratne dostawy
- Szybka instalacja
- Łatwy do spawania
- Wysoka jakość

HydroX™ + HCU™

Kompleksowe rozwiązanie
z maksymalną elastycznością

Łatwy, szybki i oszczędny
montaż na miejscu - bez
konieczności budowy kosztownych betonowych
komór Proste, bezpieczne i
niezawodne działanie –
praktycznie bezobsługowe

Obsługa

Siłownik hydrauliczny HydroX może być obsługiwany
na trzy (3) różne sposoby:
- Ręcznie
- Mechaniczne miejscowe ze zintegrowaną pompą elektryczną
- Zdalnie

Hydrauliczny Blok Sterowania (HCU™)

HCU ręczny
HCU mechaniczny
- pompa elektryczna
- sterowanie miejscowe
HCU zdalny
+ pompa elektryczna
+ sterowanie zdalne i miejscowe

statystyka Copyright © Energotrans 2023
Kontakt