Zawory do wcinki na gorąco

Są pełnoprzelotowymi zaworami przeznaczonymi do podłączania nowych odbiorów bez opróżniania rurociągu.

Zawory do wcinki na gorąco
Karta katalogowa

Zalety stosowania zaworów do wcinki na gorąco

 • pełnoprzelotowy zawór o konstrukcji spawanej
 • podłączenia nowych odbiorów mogą być przeprowadzane bez zatrzymywania sieci
 • nie ma potrzeby opróżniania rurociągów co daje oszczędność energii, wody i inhibitorów
 • potem jest używany jako zwykły zawór odcinajjacy
 • wcinka na gorąco jest prosta operacją
 • Urządzenie posiada atest TÜV.
  Certifikat "TÜV.AR.303-99" D1 D2

Zasady wcinki na gorąco

Następujące operacje przeprowadzić dla rurociągów zasilania i powrotu po kolei:

 • usunąć izolacje z rurociągu
 • przyspawać zawór Naval do rurociągu
 • podłączyć narzędzia do wcinki na gorąco do zaworu
 • dokonać wcinki do rurociagu
 • zamknąć zawór i zdemontować urządzenie
 • po wykonaniu wcinki do obu rurociagów podłączyć nowy odbiór

N.B. W czasie podłączania nowych odbiorów proszę stosować się do szczegółowej Instrukcji wcinki (format PDF) - opracowanej przez firmę Naval Oy.

Zawory do wcinki na gorąco - schemat
statystyka Copyright © Energotrans 2023
Kontakt